Velkommen til Det norske universitetssenter i St. Petersburg!

Inngangen til senteret Foto: Anastasia Makarova

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er åpent for forsknings- og undervisningsaktiviteter innen alle vitenskapelige fagfelt.

Undervisningen som senteret tilrettelegger ved hjelp av samarbeidspartnerne i St. Petersburg utgjør en naturlig og integrert del av opplæringen i russisk språk, kultur og litteratur ved de norske universitetene.

Senteret eies og finansieres av NTNU og Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø i fellesskap. På grunn av at senteret administreres av Universitetet i Oslo på vegne av fellesskapet, må det etter russisk lov være registrert som et representasjonskontor for Universitetet i Oslo.

Hvorfor bruke oss?

Russland kan virke ganske fremmedartet og mye fungerer helt annerledes enn hjemme i Norge. Den som ønsker kontakter med russiske universiteter og forskningsinstitusjoner vil derfor oppleve det som trygt og sikkert å benytte seg av våre tjenester. Vi er "et lite stykke Norge" i Russland, og har mange samarbeidspartnere her.

Hva kan vi tilby?

Vi formidler kontakt til russiske fagmiljøer eller enkeltforskere, har nødvendig infrastruktur til gjennomføring av møter og konferanser, og disponerer kontorfasiliteter, lese- og pc-plasser for forskere og masterstudenter som har behov for dette. Vi hjelper også med å legge til rette kurs på engelsk med hjelp fra våre samarbeidsinstitusjoner i St. Petersburg.

Hva koster det å bruke senteret?

Senterets basistjenester er gratis for ansatte fra eierinstitusjonene (måltider og kostnader ved ekskursjoner må man naturligvis betale for). Andre kan også nyte godt av senterets tjenester, men da mot en godtgjørelse. Godtgjørelsen er ment å dekke senterets kostnader og varierer selvsagt med omfanget av det man ønsker å gjøre. Kontakt senterleder for detaljer.

Norsk språksenter i St. Petersburg

Har du russiske venner som vil lære seg norsk? Med støtte fra Det norske generalkonsulatet i St. Petersburg er Det norske universitetssenteret vertskap for et Norsk Språksenter (russisk nettside), som tilbyr kurs i norsk og forberedende øvelser til Bergenstesten/Norskprøve.