Velkommen til nettsidene for Det norske universitetssenter i St. Petersburg!

Inngangen til senteret Foto: Anastasia Makarova

Det norske universitetssenter i St. Petersburg var åpent for forsknings- og undervisningsaktiviteter innen alle vitenskapelige fagfelt fram til 1. juni 2018.

Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø og NTNU besluttet våren 2018 at senteret skulle avvikles. Forskere som heretter ønsker samarbeid med russiske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner må heretter ta direkte kontakt med dem.

Vi taker alle tidligere brukere av senteret for 20 spennende år med mange gode forskningsseminarer, konferanser og undervisningsaktiviteter!  

 

Norsk språksenter i St. Petersburg

Har du russiske venner som vil lære seg norsk? Med støtte fra Det norske generalkonsulatet i St. Petersburg er Det norske universitetssenteret vertskap for et Norsk Språksenter (russisk nettside), som tilbyr kurs i norsk og forberedende øvelser til Bergenstesten/Norskprøve.