Årskonferansen 2009

Aesthetic Expression as Historical Narrative – the Interwar Period in the Soviet Union

Seminaret ble ledet av professor Bjørn Sørensen fra Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU og hadde 13 bidragsytende deltakere – 4 norske og 9 russiske. Fra Norge var NTNU, Arkitekthøgskolen og Universitetet i Bergen representert blant bidragsyterne.

Fra Russland var følgende institusjoner representert:

Baltic State Technical University named after D.F. Ustinov, St. Petersburg

Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg

The European University of St. Petersburg

State University of Technology and Design, St. Petersburg

Repin St. Petersburg State Academy/Russian Academy of Arts, St. Petersburg

 

Program (= Årsrapport for 2009, vedlegg 2).

Publisert 20. okt. 2012 18:57