Årskonferansen 2011

Konsulatvesen og diplomati i de norsk-russiske relasjoner 1814-2014

Foto: Anastasia Makarova

Årskonferansen 2011 handler om konsulatvesen og diplomati og ansvarlig for gjennomføringen er professor Jens Petter Nielsen, UiT

Følgende institusjoner er representert i konferansen:

  • Universitetet i Tromsø
  • Universitetet i Oslo
  • Institutt for forsvarsstudier
  • Det russiske vitenskapsakademi i Moskva
  • Murmansk State Humanitarian University
  • Northern Arctic Federal University, Arkhangelsk 

Dessuten er følgende instanser representert

  • Foreign and Commonwealth Office, London
  • Norges ambassade til Russland
  • Russlands ambassade til Norge
  • Det norske nobelinstitutt

 

Les program (.pdf)

 

Workshops September 29 for authors of "Neighbouring Asymmetry: Norway an Russia 1814-2014". Volume 1. Volume 2.

Publisert 30. sep. 2011 12:50 - Sist endret 7. okt. 2011 13:23