Forskning

Forskningsaktiviteter ved senteret kan grovt deles inn i tre typer:

Styrets årlige seminar (også kalt årskonferanse), andre typer konferanser/symposier og opphold for forskere og ph.d. (og masterstudenter)

Forskernettverk

Fra 2016 har senteret utlyst midler til etablering av norsk-russiske forskernettverk. Flere slike er nå i gang med sitt arbeid.

Til oversikt over norsk-russiske forskernettverk (lenke til senterets engelske nettsted)