print logo

Forskning

Forskningsaktiviteter ved senteret kan grovt deles inn i tre typer:

Styrets årlige seminar (også kalt årskonferanse), andre typer konferanser/symposier og opphold for forskere og ph.d. (og masterstudenter)