Finansiering

Senteret har to former for finansiering av forskning: Styrets budsjettavsetning til et årlig forskermøteseminar og utlysning av midler til et seminar og av reise- og oppholdsstipend for ph.d. og post.doc fra de fire eierinstitusjonene som ønsker et forskninggsopphold ved senteret.

Budsjett for forskermøteseminar

Styret avsetter hvert år et beløp avhengig av hva det er rom for budsjettmessig  (i 2011 kr. 150.000) til et forskermøteseminar (fra 2014, tidligere kalt årskonferanser)

Les om årskonferansene

 

Utlysninger av reise- og oppholdsstipender

Styret setter hvert år av midler som lyses ut til et faglig seminar, og lyser ut midler til reise og opphold ved senteret for ph.d og post.doc ved de fire universitetene som eier senteret.

En faglig komite går igjennom søknadene og prioriterer ut fra kriterier som dels går på relevansen av forskningsoppholdet og dels på de prioriteringer styret til enhver tid har med hensyn til hvilke fagområder som bør styrkes ved senteret.

Midlene overføres til den institusjon der stipendmottakeren er ansatt, og blir deretter utbetalt etter de rutiner som gjelder for stipendutbetalinger lokalt.

Utlysninger publiseres på senterets nyhetssider og via e-postutsendelser fra senterets sekretariat i Oslo.

 

 

Forskningsrådet

Les Forskningsrådets sider om finansiering av samarbeid med Russland

Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU)

Les SIUs nettsider om undervisningssamarbeid med Russland

Russlands ambassade til Norge

Les Russlands ambassades nettsider om studiemuligheter, sommerskole mm.
(velg "Studere i Russland" i menyen til venstre)