Forskeropphold

Forskere og ph.d. som ønsker et faglig opphold med kontorplass ved senteret må kontakte senteret om sitt ønske i god tid i forveien, især dersom senteret skal bistå med faglige kontakter i Russland eller tilgang til biblioteker og samlinger. Det gis mulighet for å holde et faglig møte eller seminar ved senteret som del av oppholdet. Studenter på master kan også søke plass for skriving av masteroppgave.

Senteret hjelper også med visuminvitasjon og bolig.

Les mer om visum for forskere

Forskningsopphold ved senteret

 

 

Navn, periode Institusjon Avdeling Prosjekttittel
       

Uliana Petrunina
H 2017
(1 måned)

Universitetet i Tromsø HSL-fak – Inst. for språk og kultur Ambiguity of participles in Russian and its resolution using weights and constraint grammar rules.
       
Johan Muskala
H 2017
(1 uke)
Universitetet i Uppsala

Institutionen för Moderna språk

Från den medellågtyska örtaboken Gaerde der Suntheit till den ryska Blagoprochladnyj vertograd zdraviju. Textkritik och översättningsanalys.
       

Helge Grobæk
H 2017
(2 dager)

Maritimt Forum Maritimt Forum Sør Russian timber – Norwegian ships – English markets 1850-2017.
       

Fabian Heffermehl
H 2017
(2 uker)

Universitetet i Oslo ILOS Imprint and Tactility as Cultural Techniques in Russian Modernism.
       

Bård Sverre Tuseth
H 2017
(1 mnd)

Universitetet i Oslo Institutt for offentlig rett Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900.
       

Helge Grobæk
V 2017
(1 uke)

Maritimt Forum Maritimt Forum Sør Russian timber – Norwegian ships – English markets 1850-2017.
       

Marthe Handå Myhre
V 2017
(2,5 uker)

Universitetet i Oslo Dept. of  Literature, Area Studies and European Languages Politics and perceptions of citizenship in post-Soviet Russia.
       
Johan Muskala
V 2017
(1 uke)
Universitetet i Uppsala

Institutionen för Moderna språk

Från den medellågtyska örtaboken Gaerde der Suntheit till den ryska Blagoprochladnyj vertograd zdraviju. Textkritik och översättningsanalys.
       

Linn Buhaug Sobakken
V 2017
(2 uker)

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Civil Society's Influence in Today's Russia.
       

Silje Susanne Alvestad
H 2016
(1 mnd)

Universitetet i Oslo Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Aspektbruken i infinitiver og korresponderende da-konstruksjoner i ulike slaviske språk.
       

Vebjørn Horsfjord
H 2016
(1 mnd)

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Den russisk-ortodokse kirke og dens forhold til stat og samfunn.
       

Plamen Akaliyski
H 2016
(1 mnd)

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Cultural value differences among the European societies.
       
Audun Mørch
V 2016 (0,5 mnd)
Universitetet i Oslo Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk En stemme fra Russlands Arktis: Den tsjuktsjiske forfatteren Jurij Rytkheu.
       
Tom Røseth
V 2015 (0,5 mnd)
Universitetet i Oslo Institutt for forsvarsstudier The Russian Response to China's Rise
       
Nadezhda Nazarova
V 2015 (0,5 mnd)
Handelshøgskolen i Bodø Nordområdesenteret Harmonization of PhD education between Norway and Russia
       
Ekaterina Korshunova
V 2015
(0,5 mnd)
Universitetet i Tromsø

Institutt for arktisk og marin biologi

COOPENOR - Combined effects of petroleum and the environment on bivalves from the Norwegian-Russian Arctic
       
Benedikte F. Vardøy
H 2014 (0,5 mnd)
Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk Conscious and subconscious attitudes to linguistic variation in the Russian spoken language
       

Jan Jakub Solski
H 2014
(1 mnd)

Universitetet i Tromsø

K.G. Jensen Centre for the Law of the Sea

Russia's jurisdiction over foreign transit navigation on the Northern Sea Route.
       
Irina Lysén
H 2014
(1 mnd)
Universitetet i Uppsala

Institutionen för Moderna språk

       
Johan Muskala
2014
(1 mnd)
Universitetet i Uppsala

Institutionen för Moderna språk

Örtaboken Travnik Ljubčanina, en översättning från 1534  från medellågtyska till ryska.
       
Jon-Roar Bjørkvold
V 2013
(1 mnd)
Universitetet i Oslo

Institutt for musikvitenskap

"... som forandret verden. 90 år med musikk og kvinner i film". Hva er russisk filmmusikks særpreg og funksjon? Og hva er annerledes - om noe - fra annen internasjonal og norsk film?
       
Petia Mankova
H 2012
(3 mnd)
Universitetet i Tromsø

Institutt for arkeologi og sosialantropologi

"Indigenous knowledge and local lore in the school: the interplay among ethnic, regional and national perspectives in the educational institutions in the inner rural part of Murmansk county, NW Russia."
       
Anastasia Makarova
H 2012
(3 mnd)
Universitetet i Tromsø

Institutt for språkvitenskap. Forskningsgruppen CLEAR

Rethinking allomorphy on the basis of Russian Diminutives. En korpusbasert studie innenfor kognitiv lingvistikk.
       
Snorre Karkkonen Svensson
H 2012
(1 mnd)
Universitetet i Bergen

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Framtid på fremmed tunge. Framtidighet i norsk mellomspråk hos innlærere med latvisk, russisk of tysk som morsmål. En korpusbasert studie.
       
Susanne Tenfjord
V 2012
(0,5 mnd)
Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Hvilke relasjoner har Russland
og Gazprom til andre vestlige
olje- og gasselskap?
       
Benedikte F. Vardøy
H 2011 (1 mnd),
V 2012
Universitetet i Bergen Institutt for fremmedspråk Lånord i det russiske språket (ing-former)
       
Kari Brandtzæg
H 2011
(1 mnd)
Universitetet i Oslo Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Forholdet mellom estetikk og politikk i mellomkrigstiden
       
Irina Fodchenko
H 2011
(2 mnd)
Universitetet i Oslo Avdeling for Petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett Safety and Environmental Legislation Regime for Russian Oil and Gas Operations
       
Ilja Serzants
H 2011
(2 mnd)
Universitetet i Bergen Institutt for Lingvistikk, Litteratur og Estetiske studier The role of the North Russian dialect for the Circum-Baltic area
       
Kristoffer Svendsen
H 2011
(2mnd)
Universitetet i Tromsø Juridisk fakultet Norsk og russisk erstatningsrett i Nordområdene med fokus på forholdene rundt petroleumutslipp til havs
       
Lars Eivind Augland
V 2011
Universitetet i Oslo Institutt for geofag Terrane Transfers in the Caledonides
       
Håvard Bækken
H 2010,
H 2011 (2 mnd)
Universitetet i Oslo Institutt for litteratur,
områdesstudier og eur. språk
Selective Prosecution in
Contemporary Russian Politics
       
Christel Furmyr
H 2010
Universitetet i Oslo Institutt for litteratur,
områdesstudier og eur. språk
Litterær oversettelse fra russisk
       
Dorothee Ehrich
V 2010
Universitetet i Tromsø Institutt for arktisk
og marin biologi
Arctic Predators
       
Vera Hausner
V 2010
Universitetet i Tromsø Institutt for arktisk
og marin biologi
Endringer i sirkumpolare tundraområder
       
Siri Skjold Lexau
V 2010
Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske,
litterære og estetiske studier
Modernisme i St. Petersburg-
arkitekturen på 1920 og 1930-tallet
       
Ida Stien Wullum
V 2009
Statsuniversitetet i
St. Petersburg
Sosiologisk
fakultet
Promotion of Nordic values
in North-West Russia
       
Kåre Kullerud
H 2008,
V 2009
Universitetet i Tromsø Institutt for
geologi
Ultra-high pressure metamorphic
rocks from Talas, Kyrgyzstan
       
Sander Goes
H 2007
Universitetet i Tromsø Institutt for
statsvitenskap
Oljepolitikk i Russland
       
Anna Degteva
H 2007
International Centre for Reindeer Husbandry, Kautokeino    
       
Margje Post
H 2007
Universitetet i Tromsø Institutt for
språkvitenskap
Prosody of Northern Russian Dialects
       
David Pineda
H 2007
Universitetet i Tromsø Institutt for
språkvitenskap
Russisk dialektologi, samisk, språkkontakt
       
Lennart Lönngren
H 2006-
Universitetet i Tromsø Institutt for
språkvitenskap
Russisk valensgrammatikk
       
David-Emil Wickström
2005-2006, H 2008
Københavns Universitet /
Universitetet i Bergen
Musikkvitenskap Transformations in Russian popular
music of the post-Soviet era
       
Kirsti Stuvøy
H 2005
Universitetet i Tromsø Institutt for
statsvitenskap
Human Security and Gender:
The Case of Northwest Russia
       
Terje Helland
2004-2007
Universitetet i Tromsø Institutt for
litteratur og kultur
Studies in Church Slavonic
Manuscript Tradition
       
Yngvar B. Steinholt
H 2004
Universitetet i Bergen Seksjon for russisk
språk og litteratur
Reservation Rock: Songs from
the Leningrad Rock Club 1981-86
       
Tanja Kudrjavtseva
2004-2005
Universitetet i Tromsø Institutt for
kultur og litteratur
The Employment of North
in The Late Soviet Novel
       

 

 

Publisert 26. sep. 2011 09:26 - Sist endret 8. feb. 2018 12:36