Styrets årskonferanse

Fram til og med 2013 inviterte styret en forsker eller forskergruppe til å holde en konferanse, også kalt faglig seminar, med finansiering over senterets budsjett. Fra 2014 satser styret i steden på "forskermøter" der norske og russiske forskere møtes for å diskutere samarbeid.

Det settes likevel av en sum i senterets budsjett til mindre seminarer. Disse skriver vi om i den vanlige kalenderen på nettsidene våre.

Forskermøter 2014

Årskonferanse 2013

Årskonferanse 2012

Årskonferanse 2011

Årskonferanse 2010

Årskonferanse 2009

Opplysninger om årskonferanser før 2009 finnes i historikkarkivet

Det står også opplysninger i Årsrapportene fra og med 2006

Årskonferanse 2008

Årskonferanse 2007

Årskonferanse 2006

Årskonferanse 2005

Publisert 26. sep. 2011 09:26 - Sist endret 9. aug. 2017 12:12