Hvem kontakter du om hva?

Finn fram til ansatte og styrets sammensetning

Forskning og forskeropphold

 • Søke arbeidsplass ved senteret for forskeropphold
 • Søke tilgang til senteret for å holde konferanse eller seminar
 • Få hjelp med å kontakte relevante fagmiljøer i Russland
 • Få hjelp med besøk til samlinger og arkiver i Russland
 • Forespørsler om ulike typer besøk til senteret

Senterleder Tamara Lönngren

Tlf: (+7 812) 327 8048
tamara.lonngren@uit.no

Visumspørsmål

 • Oversende passinformasjon for å få visuminvitasjon
 • Spørsmål for å få hjelp til visumsøknader
 • Hjelp til registrering av visum ved ankomst i Russland

OBS! Visum for grupper administreres av gruppe- eller fagansvarlig!

Kontorsjef Kseniya Zaretskaya

Tlf: (+7 812) 327 8048
administrator@norunivspb.ru

Nordisk ph.d.-kurs i statsvitenskap

Det nordiske ph.d.-kurset i statsvitenskap administreres av fagansvarlig som har den direkte kontakten med senteret.

 • faglige spørsmål om kurset
 • spørsmål om hvordan søke på kurset
 • spørsmål om visuminvitasjoner (ph.d.-kurs)

Førsteamanuensis Terje Knutsen, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

terje.knutsen@isp.uib.no

Bachelorkurs

 • Spørsmål om søknadsfrister, opptak, varighet
 • Spørsmål om kurset/kursene
 • Visumspørsmål for kursdeltakere

Spørsmål rettes til koordinatoren for kursene ved hver enkelt institusjon:

- Bachelor: Språk, litteratur og kultur

Masterkurs i statsvitenskap

Ett semester (2 x 15 sp) i statsvitenskap/sammenlignende politikk

 • NTNU:
 • Universitetet i Bergen:
 • Universitetet i Oslo: Internasjonal koordinator Siv Håberg
  siv.haberg@stv.uio.no - tlf. 22 85 60 84
 • Universitetet i Tromsø

Faglige spørsmål om kursene rettes til fagkoordinator Terje Knutsen:
terje.knutsen@isp.uib.no

Masterkurs i kunsthistorie

Ett semester (2 x 15 sp)  i kunsthistorie

 • NTNU:
 • Universitetet i Bergen:
 • Universitetet i Oslo:
 • Universitetet i Tromsø

Faglige spørsmål om kursene rettes til fagkoordinator Siri Skjold Lexau:
siri.lexau@lle.uib.no