2009

Publisert 30. sep. 2011 15:11

Den 26. mai møttes DNUSPs styre til styremøte ved senteret.

I forbindelse med styremøtet ble det også arrangert en faglig utflukt til Peterhof.

Publisert 30. sep. 2011 15:04

Den 18. august møtte representanter for Russlands Kunnskapsakademi - Zoologisk institutt - professor Kaare R. Norum (UiO), leder for nettverket ScanBalt Academy. I alt 6 deltakere.

Publisert 30. sep. 2011 14:50

Den 16. desember holdt gjesteforsker Arild Moe et foredrag med tittel "Russisk nordpolitikk: Drømmer, ambisjoner og realiteter.

Arild Moe er assisterende direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, Oslo

Publisert 30. sep. 2011 14:38

Senteret deltok i "Det tredje internasjonale studentseminar" med tittel Den nordeuropeiske akademiske diskurs". Seminaret var arrangert av Institutt for internasjonale relasjoner, Senter for lingvistikk ved Det filologiske fakultet på Herzen pedagogiske statsuniversitet i St. Petersburg, og hadde innledere også fra andre nordiske utdanningsinstitusjoner og russiske universiteter.

Publisert 17. des. 2009 00:00

Senterets venner, samarbeidspartnere og de ansatte samlet seg den 17. desember til juleavslutning med gløgg og pepperkaker.

Publisert 16. des. 2009 00:00

Årets russiske matkveld, som er en sammenkomst for norske og russiske deltakere, samlet hele 35 deltakere, og var et svært vellykket arrangement.

Publisert 9. okt. 2009 00:00

Den 9.10 hadde senteret besøk av 28 studenter fra Høgskolen i Oslo. Under besøket møtte de blant annet 10 russiske studenter i norsk fra Statsuniversitetet i St. Petersburg.

Publisert 18. juni 2009 00:00

Den 18.-20. juni holdt Diakonhjemmets Høgskole -studiested Rogaland lederseminar ved senteret. Det var 6 deltakere.

Publisert 26. apr. 2009 00:00

26.-30.4 holdt spesialister innen ergoterapiutdanning fra Norge, Sverige, Finland og Russland et prosjektmøte ved senteret, med 6 deltakere.

Publisert 22. apr. 2009 00:00

Den 22.-25.04 holdt Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap sitt møte på senteret, med 13 deltakere.

Publisert 16. feb. 2009 00:00

Den 16.2-19.2 avholdt Senter for Internasjonalisering av Høgre Utdanning (SIU) seminar med 30 deltakere ved sentret.