2010

Publisert 3. okt. 2011 11:56

En delegasjon på 16 personer ledet av rektor Jarle Aarbakke fra UiT besøker senteret den 26.11 for å møte russiske partnere. I løpet av dagsprogrammet på senteret presenterer Jarle Aarbakke UiT for de fremmøtte, og David Anderson og Jens Peter Nielsen har presentasjoner om norsk-russiske samarbeidsprosjekter.

Det blir også undertegnet en avtale med Kunstkamera i St. Petersburg, og dagen avsluttes med en sightseeing og besøk ved Eremitasjemuseet.

Publisert 3. okt. 2011 11:54

Den 11.11 arrangerte senteret faglig ekskursjon til manuskriptavdelingen på Det russiske nasjonalbiblioteket i St. Petersburg for UiO-studentene på senteret.

Publisert 3. okt. 2011 11:52

Den 16.10 arrangerte senteret guidet utflukt til Novgorod for UiO-studentene på senteret.

Publisert 3. okt. 2011 11:46

Den 04.10 møttes senterets styre til sitt årlige styremøte på senteret. Professor i statsvitenskap, Helge Hveem, går av med pensjon fra årsskiftet 2010-11 og dette var derfor siste styremøte der han stilte som UiOs styrerepresentant. Styreleder Bjarne Rogan takket Hveem hjertelig for sin innsats for senteret gjennom mange år.

Publisert 3. okt. 2011 11:43

Den 23.-24. september besøkte en delegasjon bestående av dekan og seniorrådgiver ved avdeling for lærerutdanning ved Universitetet i Agder senteret for møter med representanter for Herzenuniversitetet og Statsuniversitetet.

I tillegg til de faglige møtene deltok gjestene også i et kulturprogram.

Publisert 3. okt. 2011 11:41

Den 22.9 fikk senteret besøk av lærere og studenter ved Nordfyns gymnasium i Danmark. Det ble gitt en forelesning om det russiske politiske systemet og innenrikspolitikk.

Publisert 3. okt. 2011 11:06

Den 6.8. arrangerte senteret guidet utflukt til Pusjkin-Pavlovsk for årets kull av UiT-studenter.

Publisert 3. okt. 2011 11:03

Den 14.6 arrangerer St. Petersburgsenteret guidet busstur for studentene fra UiB til Tsarskoe Selo

Publisert 3. okt. 2011 11:01

Tidsskriftet Scando Slavica holder redaksjonsmøte ved senteret. Deltakere: Jens Nørgård-Sørensen, Københavns Universitet, Kjetil Rå Hauge, Universitetet i Oslo og Per Ambrosiani, Umeå universitet.

Publisert 3. okt. 2011 10:52

1. mai 2011 arrangerte senteret utflukt til Novgorod for alle norske studenter ved senteret.

Publisert 3. okt. 2011 10:47

Representanter for JURK (Juridisk Rådgivning for Kvinner) som drives av kvinnelige jus-studenter ved Universitetet i Oslo besøker senteret 19.04.

Det blir omvisning på senteret og en forelesning om juridisk utdanning i Russland.

Publisert 3. okt. 2011 10:45

Norges grunnlovsdag ble feiret med kolleger, studenter og venner. Ca 30 personer deltok i feiringen.

Se bilder fra dagen

Publisert 8. des. 2010 00:00

Senterets årlige julegløgg for studenter og ansatte gikk av stabelen onsdag 8.12.

Publisert 3. des. 2010 00:00

Den 02.12 arrangerte senteret russisk matkveld for sine norske studenter i møte med besøkende russiske studenter.

Publisert 16. sep. 2010 00:00

Den 16.9 arrangerte senteret guidet ekskursjon i St. Petersburg for årets kull av UiO-studenter.

Publisert 8. sep. 2010 00:00

Fra 8.9 til 12.9 arrangerte senteret Nasjonalt fakultetsmøte for rettsvitenskap i senterets lokaler. I tillegg til selve møtene fikk deltakerne et rikt kulturprogram.

Publisert 6. sep. 2010 00:00

Den 6.9 arrangerte senteret filmkveld for norskstuderende russiske studenter i senterets lokaler. UiT-studentene deltok slik at norske og russiske studenter kunne møtes.

Publisert 3. aug. 2010 00:00

Den 3.8 arrangerte senteret guidet ekskursjon i St. Petersburg for årets kull av UiT-studenter.

Publisert 1. juni 2010 00:00

Den 1.6 arrangerer St. Petersburgsenteret guidet omvisning i St. Petersburg for studentene fra UiB.

Publisert 7. apr. 2010 00:00

St. Petersburgsenterets norske språkstudenter fra UiB og mastergradsstudenter i politikk bidro med norske folkesanger underarrangementet "Norske kulturdager" i byen Viborg den 07.04.

Publisert 25. mars 2010 00:00

Den 25.03 arrangerte St. Petersburgsenteret et møte mellom representanter for Ringve videregående skole (Sør-Trøndelag) og skole 610 i St. Petersburg.

Publisert 15. mars 2010 00:00

St. Petersburgsenteret formidler kontakt til HF ved UiO for et besøk av 56 studenter fra St. Petersburg. Under besøket gir professor Mikhail Mikhesin en gjesteforelesning.

Mikhesin er leder av St. Petersburg Senter for Idéhistorie