Mastergradskurs i russisk politikk

Fra 20.02 til 19.05 blir det arrangert mastergradskurs i russisk politikk for seks studenter fra Universitetet i Oslo og fire fra Universitetet i Bergen. Studentene skal gjennomgå to emner, nemlig Political Development in Contemporary Russia og Russian Foreign and Security Policy.

Program (Pavlov).

Program (Goncharov).

Publisert 31. jan. 2017 10:08 - Sist endret 22. feb. 2017 12:49