To forelesninger

1. Fredag den 7. april blir det forelesningen «Hvem er russisk? Nasjonal identitet og selvidentifisering i dagens Russland» som arrangeres for masterstudenter fra UiO og UiB, samt gjestestudenter fra UiB. Foreleseren er Helge Blakkisrud (NUPI).

2. Mandag den 10. april blir det forelesningen «Den russiske energisektoren. Selskaper, aktører og makt» som arrangeres for masterstudenter fra UiO og UiB, samt gjestestudenter fra UiB. Foreleseren er Indra Øverland (NUPI).

Presentasjon.

Bilder.

Publisert 29. mars 2017 02:15 - Sist endret 11. apr. 2017 18:43