Om senteret

Senteret er tverrfaglig og har som målsetting å fremme og legge forholdene til rette for forsknings- og undervisningssamarbeid mellom Norge og Russland

Administrasjon i Norge

På vegne av de fire eieruniversitetene administreres senteret av Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Senteret tilbyr norske forskere kontorplass og nødvendig infrastruktur i forbindelse forskningsopphold i St. Petersburg.

Senteret tilbyr undervisningslokaler for kurs etter initiativ fra de fire eierinstitusjonene, i samarbeid med - og oftest med lærere fra - universiteter i St. Petersburg.

Senteret skal være et møtested for norske og russiske forskere, blant annet med tanke på etablering av felles norsk-russiske forskningsprosjekter.

Senteret hjelper norske og russiske forskere med å knytte faglige kontakter og med å skaffe tilgang til biblioteker og samlinger i henholdsvis Norge og Russland.

Senteret disponerer lokaler som er velegnet til å arrangere symposia og konferanser

Les også "Hvem kontakter du om hva"

Publisert 9. aug. 2017 12:57 - Sist endret 9. aug. 2017 12:58