Tamara Lönngren

Direktør
Bilde av Tamara Lönngren
Telefon (+7 812) 327 8048
Mobiltelefon +7 921 902 5394

Faglige interesser

Russiske 1400-tallsmanuskripter; hagiografi; russiske dialekter; moderne russisk språk (først og fremst leksikalske studier); russiske gammeltroende (historie, kultur, språk); slavisk folkekultur; russisk 1900-tallslitteratur.

Undervisning

Underviser i russisk språk, litteratur og kultur på alle nivåer.
Underviser i ukrainsk for nybegynnere

Bakgrunn

Utdanning

1995 - Filosofie doctor i slaviske språk, Uppsala Universitet

1992 - Kurs i administrativt svensk for innvandrere, Nordisk institutt, Uppsala Universitet

1990 - Kandidat fil. nauk i russisk språk ved Institutt for russisk språk ved Det russiske vitenskapsakademiet

Stillinger

1996-d.d - 1. amanuensis i russisk ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning , Universitetet i Tromsø

1994-96 - Amanuensis i russisk, Universitetet i Tromsø

1993-94 - Doktorand ved Universitetet i Tromsø

1992-93 - Doktorand ved Slavisk institutt, Universitetet i Uppsala

1990-92 - Lærer i russisk og ukrainsk språk ved Slavisk institutt, Universitetet i Uppsala

1987-90 - Doktorand-"aspirant" ved Institutt for russisk språk ved Det russiske vitenskapsakademiet

-1987       Ulike lærerstillinger og rektorstillinger i Nord-østrussiske skoler med undervisning i russisk språk og litteratur

Gjesteforskeropphold

2002 - Department of Russian and Slavic Languages, University of Arizona

1999 - Department of Russian and Slavic Languages, University of Arizona

Verv

Bestyrer for russisk institutt, Universitetet i Tromsø (1998 og 2000-2001)

Bestyrer/direktør for Det norske universitetssenter i St. Petersburg (2005- d.d.)

Priser

2004 - Pris fra Russlands forfatterforening

Medlemskap

MAPRYAL (Internasjonalt forbund for lærere i russisk språk og litteratur)

Norsk Slavistforbund

Ekspertrådet ved Estlands slaviske institutt, Universitetet i Tallinn

 

 


 

 

Publikasjoner

Monografier

1.    Sobornik Nila Sorskogo. Chast' I. Moskva, 2000. 472 s.

       Sobornik Nila Sorskogo. Chast' II. Moskva, 2002. 512 s.

       Sobornik Nila Sorskogo. Chast' III.  Moskva, 2004. 587 s.

       Sobornik Nila Sorskogo. Slovoukazatel´. Chast' I. Moskva. 2005. 567 s.

       Sobornik Nila Sorskogo. Slovoukazatel´. Chast' II. Moskva. 2005. 481 s.

2. Leksika russkix staroobrjadcheskix govorov (na materiale, sobrannom v Latgalii  i na Zhitomirshchine). Uppsala 1994 (= Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia 34). 174 s.

 3. Glagol'naja leksika russkix starozhil'ceskix govorov Latvii, avtoreferat kand. diss., Moskva, 1990. 23 s. (selve avhandlingen er på 230 s.).

Øvrige vitenskapelige arbeider

1. Avtograf Nila Sorskogo: "prepisana bys s knigi, starca Nila". Palaeoslavica XVIII (1), 2010, s. 197-242.

2. "Oshibki" Nila Sorskogo. Palaeoslavica XVIII (2), 2010, s. 289-298.

3. "...mezhdu mnoju i toboj nitochka zavjazhetsja": glagol vjazat' v russkom jazyke v sopostavlenii so shvedskim. Oslo Studies in Language (OSLa) 2010: 2(3).

4. Istochnik Zhitija Onufrija Pustynnogo v Sobornike Nila Sorskogo. Moskva: Izdatel'stvo MGU 2010, s. 157-158.

6. Pamjat' v slove i slovo v pamjati. I: Slavjanskie jazyki i kul'tury v sovremennom mire. Trudy i materialy. Moskva: MGU 2009, s. 193-193.

7. Predislovie redaktora. I: Zhitie Trifona pechenskogo, prosvetitelja saamov v Rossii i Norvegii. Moskva: Det norske universitetssenter i St. Petersburg 2009, s. 8-11.

8. Volokolamskie istochniki Velikikh Minej Chet'ikh. I: Text – Sprache – Grammatik. Slavisches Schrifttum der Vormoderne. Festschrift für Eckhard Weiher. Verlag Otto Sagner 2009, s. 225-237.

9. Obespechenie etnolingvisticheskoj bezopasnosti v uslovijakh sovremennoj Rossii. I: Politika XXI veka: preemstvennost' i innovacii v Rossii i v mire. Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. St. Petersburg: St. Petersburgs Statsuniversitet 2008, s. 137-141.

10. Publikacija "Sobornika" Nila Sorskogo: itogi i perspektivy. I: Nil Sorskij v kul'ture i knizhnosti Drevnej Rusi. Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. St. Petersburg: Rossijskaja nacional'naja biblioteka 2008, s. 71-82

11. Ob odnoj vozmozhnosti opisanija leksicheskogo massiva ostrovnogo govora. Sovremennye sposoby sbora dialektnogo materiala i problemy ego predstavlenija. Materialy mezhdunarodnogo seminara dialektologov, nojabr’ 2007. St. Petersburg, 2009, s. 84-93.

12. [Recension:] The Slavicization of the Russian North: Mechanisms and Chronology. Nordisk Østforum 2007:2, s. 254-257.

13. Velikie Minei Chetii mitropolita Makarija i Sobornik Nila Sorskogo (k postanovke problemy). I: Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Band 2.. Freiburg i. Br.: Weiher 2006 ISBN 3-921940-44-3, s. 75-91

14. Zhitijnyj tekst v «Sobornike» Nila Sorskogo: perevod ili pereskaz? Poljarnyj Vestnik (Tromsø) 6, 2003, s. 27-32.

15. Rossija v zerkale prazdnikov. Poljarnyj Vestnik (Tromsø) 5, 2002, s. 66-76.

16. Russkie govory Terskogo berega Belogo morja: pervye rezul'taty i perspektivy issledovanija. Poljarnyj Vestnik  (Tromsø) 4,  2001, s. 5-14.

17. Sobornik Nila Sorskogo v literaturnom nasledii Kirillo-Belozerskogo monastyrja. Translating Culture. Essays in Honour of Erik Egeberg, Oslo 2001, s. 163-179.

*18. O vozmozhnostjax opisanija leksiki dialektnogo arkhipelaga. Valoda (Latvia) 2000, s. 109-116.

19. Zhitie Simeona Stolpnika v avtografe Nila Sorskogo. Lingvisticheskoe istochnikovedenie i istorija russkogo jazyka, Moskva  2000, s. 277-290.

20. Kauzal'nye konstrukcii so slovom abïe v zhitijnyx tekstach. Poljarnyj Vestnik (Tromsø) 3, 2000, s. 22-41.

21. Zhizn' na grani vyzhivanija. Zametki o tvorchestve Jurija Rytcheu. Poljarnyj Vestnik  (Tromsø) 2, 1999, s. 12-29.

22. Zhitie Anufrija Pustynnogo v avtografe Nila Sorskogo. Palaeoslavica. Cambridge,  Mass., Vol. VII, 1999, s. 218-248.

23. Sobornik zhitij v literaturnom nasledii Nila Sorskogo (na materiale avtografa, xranivshegosja v Volokolamskom monastyre). Palaeoslavica. Cambridge, Mass., Vol. VII, 1999, s. 334-342.

24. Nil Sorskij: redaktor, ideolog, duchovnyj otec (na materisale avtografa, xranivshegosja v Volokolamskom monastyre). Novaja kniga Rossii, Moskva 1999:10, s. 41-46.

25. Slovo ‘krichat'’ v russkom jazyke: fragment issledovanija. Slavica quinqueecclesiensia IV. Pécs 1998, s. 147-158.

26. O mnogoznachnom glagole shit' i ego proizvodnyx v russkom jazyke (v sopostavlenii so shvedskim jazykom). Semantika slova, obraza, teksta. Arkhangelsk 1998, s. 15-20.

27. Russian language in its peasant form. Notes on F. Abramov's prose, Poljarnyj Vestnik (Tromsø) 1, 1998, s. 80-95.

28. Mir i antimir v povesti A. Platonova ‘Kotlovan’. Novaja kniga, Moskva 1998:8, s. 39-43.

29. The Lexicon of Russian Old-Believers (based on material from Latgale and the Zitomir area). 16-ème Congrès International des Linguistes, Paris 1997. CD-rom. 17 s.

30. O smjagchitel'no-mnogokratnyx glagolax v russkom jazyke. Nordlyd 25, Tromsø University Works Papers on Language and Linguistics, 1997, s. 59-70.

31. Mnogoznachnost' slova v russkom jazyke. Funkcional'naja semantika jazyka, semiotika znakovyx sistem i metody ix izuchenija. Chast' I. Tezisy dokladov. Moskva 1997, s. 106-107.

32. Russian polysemic verbs in a Scandinavian classroom. Teorija i praktika prepoda i prepodavanija slavjanskix jazykov. (= Slavica quinqueecclesiensia II), Pécs 1996, s. 99-108.

33. Slovo ‘glaz’ v literature xudozhestvennoj i special'noj. Slovo (Uppsala) 44, 1995, s. 133-43.

34. Russkie staroobrjadcheskie govory i problema ix klassifikacii. Istorija i geografija russkix staroobrjadcheskix govorov, Moskva 1995, s. 64-68.

35. O semantike slova ‘krutoj’. Semantika slova, obraza, teksta. Tezisy mezhdunarodnoj konferencii. Archangel'sk 1995, s. 28-29.

36. Tolkovanija znachenij slov v nepodgotovlennoj rechi (na materiale ostrovnyx russkix govorov staroobrjadcev). Slovo  (Uppsala) 43, 1994, s. 93-107.

37. Razvitie semantiki dialektnogo slova v russkix pereselencheskix govorax. Slovo (Uppsala) 42,  1993, s. 25-56.

38. Slovo ‘banja’ i ego proizvodnye v russkom literaturnom jazyke i v narodnyx govorax. Scando-Slavica 39, 1993, s. 128-148.

39. Vozmozhnosti primenenija lingvisticheskogo eksperimenta k issledovaniju polisemii dialektnogo glagola. Sovremennye processy v russkix narodnyx govorax. Saratov 1991, s. 68-74.

40. Nekotorye osobennosti strukturno-semanticheskoj xarakteristiki dialektnyx glagolov s prefiksom do-. Russkij jazyk: aktual'nye problemy diaxronii i sinxronii. Moskva 1991, s. 29-45.

41. [Sm. med Lennart Lönngren] Principy lemmatizacii slov, napisannyx s propisnoj bukvy. Slovo (Uppsala) 40, 1991, s. 47-59.

42. Polnyj slovar' sibirskogo govora. 1991-1993. Review. Rusistika segodnja. Moskva, 1995:5, s. 124-129.

43. [Sm. m. M. Lowrie] Kniga kanadskogo issledovatelja o russkom staroobrjadchestve. (David Scheffel, In the Shadow of Antichrist: the Old Believers of Alberta. 1991). Review. Zhivaja starina. Moskva 1996, s. 29-32.

44. Nekotorye osobennosti vnutrislovnoj i mezhduslovnoj semanticheskix paradigm mnogoznachnogo prefiksal'nogo glagola. XII nauchnaja konferencija bolgarskix aspirantov v SSSR (tezisy vystuplenij), Moskva 1990, s. 22. Manuskript, 12 s., depon. i Sofija.

45. K voprosu o formirovanii ostrovnogo govora russkix starozhilov Latvijskoj SSR, Vos'maja konferencija molodyx uchenyx 17-19 aprelja 1990 g. Tezisy dokladov, Leningrad 1990, s. 35-36.

46. O primenenii lingvisticheskogo eksperimenta v issledovanii polisemii dialektnyx glagolov, funkcionirujushchix v sovremennyx russkix govorax na territorii Latvijskij SSR. Vsesojuznaja nauchnaja konferencija: Zakonomernosti jazykovoj evoljucii. Tezisy dokladov, Riga 1990, s. 105-106.

47. Glagoly s prefiksom do- v russkix starozhil'cheskix govorax na territorii Latvijskoj SSR". Russkij glagol: paradigmatika i sintagmatika. Moskva 1989, s. 127-141.

48. Tipy leksicheskogo napolnenija slavjanskix prefiksal'nyx glagolov s obshchim semanticheskim priznakom ‘dejstvie v prostranstve’. XI nauchnaja konferencija bolgarskix aspirantov v SSSR (tezisy vystuplenij), Moskva 1989, s. 20. Manuskript. 12 s., depon. i Sofija.

49. Problemy razvitija russkogo literaturnogo jazyka i osobennosti ego izmenenija v sovetskij period (s ispol'zovaniem primerov russkogo literaturnogo jazyka v rajonax Krajnego Severa), X naucnaja konferencija bolgarskix aspirantov v SSSR (annotacii vystuplenij), Moskva 1988, s. 23. Manuskript. 12 s., depon. i Sofija.

50. Knigi o russkom jazyke v Skandinavii: Norvegija. Review. Manuskript. 15 s.

51. Glagoly zvuchanija, izdavaemogo zhidkost'ju, v russkom jazyke (v sopostavlenii so shvedskim jazykom) ". Manuskript. 17 s.

52. Ideal monasheskoj zhizni v izlozhenii Nila Sorskogo. Manuskript. 20 s.

53. Etapy stanovlenija agiograficheskix svodov v XVI v.: ot Sobornika Nila Sorskogo do Velikich Minej Chet´jich. Manuskript. 25 s.

54. Perevodnye zhitija v agiograficheskich svodach XV-XVI vv. Manuskript. 30 s.

55. Ot stranovedenija k lingvistike: jazyk v etnokul'turnom aspekte v prepodavanii RKI. Manuskript. 18 s.

Redaktørarbeider

1. Rossijskaja Akademija Nauk, Institut russkogo jazyka im V. V. Vinogradova, Universitet g. Tromsø, Norvegija. Istorija i geografija russkix staroobrjadcheskix govorov. Moskva 1995. Konferensrapport. Hovedredaktør.

2. Poljarnyj Vestnik 1, Reports from Tromsø University Department of Russian, 1998. Medlem av redaksjonskommitéen.

3. Tvorchestvo Khenrika Ibsena v mirovom kul'turnom kontekste. Rossijskaja akademija nauk / Russian Academy of Sciences 2007, s. Medlem av redaksjonskomitéen.

4. Sovremennye sposoby sbora dialektnogo materiala i problemy ego predstavlenija. Materialy mezhdunarodnogo seminara dialektologov, nojabr’ 2007. St. Petersburg, 2009. Hovedredaktør.

5. Zhitie Trifona pechenskogo, prosvetitelja saamov v Rossii i Norvegii. Moskva: Det norske universitetssenter i St. Petersburg 2009, 600 s. Hovedredaktør.

Populærvitenskapelige arbeider

1. Velikij starec Nil Sorskij. Moskovskij zhurnal, Moskva 1999:3, s. 40-43.

2. Sobornik Nila Sorskogo. Novaja kniga Rossii, Moskva 1999:3, s. 24-31.

3. Viktig gammelrussisk verk utgis på Russisk institutt. Russisk i Tromsø 12, 1998.

4. Noe om Jurij Rycheu. Russisk i Tromsø 11, 1997.

 

Publisert 26. sep. 2011 09:26 - Sist endret 4. aug. 2016 12:09