Senterets fasiliteter

Senteret disponerer 609 kvadratmeter over to etasjer i et finskeid forretningssenter i bydelen Smol'nyj.

Det er fast bemanning med en senterleder som avgis av ett av de fire norske universitetene som eier senteret. Dessuten er det ulike lokalt ansatte, så som kontorsjef og bokholder.

Det er god sikkerhet i form av vaktrom i inngangen som er bemannet hele døgnet.

Romressurser

Senteret har:

  • 6 kontorer
  • 1 seminarrom med plass til 40 personer
  • 1 stort konferanserom med plass til 80 personer
  • 3 klasserom
  • bibliotek med lese- og undervisningsplass
  • 1 leserom for studenter
  • 1 teknisk rom med datautstyr (8 plasser)
  • 1 kopieringsrom
  • 2 fellesrom/kjøkken

Alle kontorer er utstyrt med PC eller Mac, som alle er koblet opp mot internett.

Bygningen har trådløst nett.

Tilgang til telefon, faks og kopiering.

Konferanserom med plass til 80 personer

 

Biblioteket

 

Kjøkken/oppholdsrom