Aktiviteter 2005

Oversikt over aktiviteter høsten 2005.

Styrets årlige seminar i oktober 2005 var:

Elite Continuity and Party Change in East European Transition 1989-2005

Faglig ansvarlige: Lars Svåsand (UiB) og Elisabeth Bakke (UiO)

Høstsemestret 2005

 

18.08 Foredrag om Russisk populærmusikk av Cand. Philol. David-Emil Wickström
20.08 Tradisjonell russisk middag for alle studenter, lærere og medarbeidere laget av en russisk mesterkokk
20.08 - 26.08 Seminar/møter for Forsvarets A-kurs XXVII og Forsvarets skolesenter-FSES
22.08 - 12.09 Forelesninger om Russisk litteratur av Førsteamanuensis Audun Mørch (UiO)
06.09 - 07.09 Ekskursjon til Novgorod
15.09 - 19.09 Seminar/møter for Teknisk avdeling (UiO)
18.09 Foredrag om Russisk politikk av Helge Blakkisrud
07.10 - 10.10 Ekskursjon til Moskva
13.10 Besøk av høyskolen i Oslo
13.10 - 16.10 Senterseminar: Elite Continuity and Party Change in East European Transition 1989-2005
14.10 - 16.10 Styremøte
03.12 - 06.12 Seminar/workshop med Russiskfilologer fra UiT. Fotografier
19.12 Julebord for de ansatte på restaurant Tbiliso

 

Publisert 26. sep. 2011 09:26 - Sist endret 17. sep. 2012 10:50