Aktiviteter 2007

Her er oversikt over aktivitetene vår og høst 2007

Styrets årskonferanse 31.05-01.06 var:

State formation and Christianization in Northern Europe in a Comparative Perspective

Arrangør: Senter for Middelalderstudier (CMS) ved UiB.

Faglig ansvarlige: Ildar Garipzanov og Sæbjørg Walaker Nordeide

 

Vårsemestret 2007

26.02 - 28.03 Mastergradsstudent Malin Dahlberg (UiB). Studieopphold for materialinsamling
01.03 Norwegian-Russian Workshop on Hematology. 46 deltakere
08.03 Besøk av 17 danske studenter. Forelesning om russisk politikk av Helge Blakkisrud
12.03 - 14.03 Besøk av 40 politikkstuderende fra UiO. Forelesninger av russiske lærere.
14.03 - 16.03 Konferanse arrangert av Norsk Forskningsråd: "Cooperation programme in research and higher education Norway - Russia". 65 deltakere. Middag i Nikolaj-palatset
15.03 - 18.03 Besøk av 37 elever fra Grannes skole i Sola kommune. Studiebesøk på en skole i St. Petersburg som arbeider ut fra Vygotskys pedagogikk
30.03 Besøk av Per Egil Hegge (forfatter til Nansen-biografi)
14.04 Ekskursjon til Pusjkin for studenter fra UiB
15.04 - 17.04 Besøk av delegasjon fra UiB (samarbeidsavtaler med russiske institusjoner). 6 deltakere
19.04 Møte med russiske studenter som studerer norsk ved Herzen-universitetet
04.05 - 07.05 Konferansen "Regions in a long-time perspective: people, materiality and landscape" (UiB)
07.05 - 09.05 Besøk av Ilze Gehe och Hilde Waage. Planering av Nordisk sommerskole i august 2007
16.05 Ekskursjon til Pusjkin og Pavlovsk for deltakere i russisk intensivkurs
17.05 Markering av nasjonaldagen. Tale ved lektor Atle Evje
19.05 Ekskursjon til Novgorod for studenter fra UiB og for deltakere i russisk intensivkurs
30.05 Styremøte
31.05 - 01.06 Seminar arrangert av Senter for Middelaldersstudier, UiB: "State Formation and Christianization in Northern Europe in a Comparative Perspective". 11 foredrag
02.06 - 04.06 Ekskursjon til Oresjek, Staraja Ladoga, Novgorod og Pusjkin. 12 deltakere
21.06 Ekskursjon til Pusjkin og Pavlovsk for studenter fra UiB

Høstsemestret 2007

18.08 Ekskursjon til Novgorod for studenter fra NTNU og fra UiT
28.08 - 04.09 Besøk fra Høgskolen i Telemark. 33 deltakere
31.08 Foredrag av Margje Post: "De sideordnende konjunksjonene i - a - no - da"
13.09 - 15.10 Seminar arrangert av odontologer fra UiO. 12 deltakere
18.09 Foredrag av Helge Blakkisrud: "Russland foran duma- og presidentvalg: trender og utfordringer for et post-Putin Russland"
19.09 Besøk av 10 norske politikkere
21.09 - 24.09 Seminar arrangert av en gruppe fra Nasjonalt Profesjonsråd for Psykologiutdanning (NTNU, Psykologisk Institutt). 17 deltakere
22.09 Ekskursjon til Pusjkin og Pavlovsk for studenter fra UiB
23.09 Ekskursjon til Novgorod for mastergradstudenter og for studenter fra UiO
12.10 Besøk fra NTNU: tre personer under ledelse av Bjørn Uno Kolstad
15.10 - 17.10 Besøk av styresekretær Bjarne Skov samt økonomikonsulentene Harald Jenssen og Ken-Erling Jensen ved UiO (HF)
18.10 Besøk av 28 elever fra høyskolen i Oslo. Møte med russiske studenter fra Herzen-universitetet
29.10 Besøk av studenter fra Kommunikasjonsuniversitetet og av norskstuderende ved Herzen-universitetet. C:a 30 deltakere
05.11 - 26.11 Forelesninger om russisk litteratur av førsteamanuensis Audun Mørch (UiO)
12.11 - 19.11 En gruppe fra Herzen-universitetet besøker Oslo universitet. 8 deltakere
14.11 Konferanse om russisk dialektologi. Fotografier. Program
10.12 og 12.12 "Norge: samfunn og kultur". Kurs (8 tim.) organisert av DNUSP for studenter fra Universitetet "Voenmekh"
14.12 Møte med folk fra Statsuniversitetet og Vitenskapsakademiet for å diskutere presentasjon av vitenskapelig samarbeid på DNUSPs nettsider
18.12 Julebord for de ansatte

 

Publisert 26. sep. 2011 09:26 - Sist endret 13. jan. 2014 13:01