Aktiviteter 2008 - 10-års jubileet

Styrets årskonferanse til tiårsjubileet i 2008 var

Boundary Encounters - Heteroglossia - Heterochrony

Faglig ansvarlig: Lilian Helle, Universitetet i Bergen

Vårsemestret 2008

 

16.01 Nettverksmøte for det nordiske nettverket "Det nordlige Europa - fra kald krigs-deling til et restrukturert Europa", 8 deltakere
17.01 "Den nye nordlige dimensjon: regionalt samarbeid, næringsliv og energi", ekspertseminar, 30 deltakere
23.04 - 27.04 Besøk av representanter for russiske studier ved UiO: studiekonsulent Svetlana Danielsen og førstelektor Trond Nordenstam
24.04 Besøk av 30 høyskolelærere fra Sør-Trøndelag. Foredrag av Georgina Nevzorova, dekan ved Baltisk-Teknisk Universitet "Voenmekh": "Høyere utdanning i Russland og ved Statsuniversitetet i St. Petersburg"
12.05 Konferanse: "Nil Sorskijs rolle i gammelrussisk kultur och litteratur". Organisert i samarbeid mellom Russisk Nasjonalbibliotek og DNUSP. Program. Fotografier
22.05 - 25.05 Feiring av Senterets 10-årsjubileum. Plan. Presseinformasjon
22.05 Presentasjon av Ibsen-boken. Åpning av kunstutstilling: maleri, grafikk og pasteller av den unge petersburgkunstneren Dmitrij Berman.
23.05 - 24.05 Jubileumsseminar: Boundary Encounters - Heteroglossia - Heterochrony. 20 deltakere. Program
23.05 Nasjonalt fakultetsmøte (dekanmøte). 23 deltakere
23.05 Offisiell mottakelse for norske gjester, russiske samarbeidspartnere, ambassadør, generalkonsul m.fl.
24.05 Rektormøte. 13 deltakere
24.05 Styremøte (DNUSP)
24.05 Jubileumsmiddag
25.05 Utflukt til Pushkin-Pavlovsk og Eremitasjen
25.05 - 30.05 Styrets faglige ekskursjon "Gyldne ringen"
16.06 - 19.06 Seminar: "Grensekryssing, grensegang". Programutkast

Høstsemestret 2008

 

16.08 Utflukt til Pushkin-Pavlovsk for UiT- og NTNU-studenter
24.08 Byvandring med guide for UiT- og NTNU-studenter
05.09 Sammenkomst av norske og russiske studenter. Filmvisning
06.09 Utflukt til Novgorod for UiT- og NTNU-studenter
15.09 Besøk av Det norsk-russiske medisinske senter i Moskva. Seminar
17.09 Gjesteforelesning av Helge Blakkisrud, NUPI: "Russland etter krigen. Hva nå?"
08.10 Gjesteforelesning av PhD-Stipendiat David-Emil Wickström, Københavns Universitet: "Om murmeldyr, briller og russisk rock"
10.10 Besøk av 40 elever fra høyskolen i Oslo. Møte med 20 russiske studenter fra Statsuniversitetet
10.10 - 20.10 Studieopphold for Ingeborg Fredriksen, UiB. Prosjekt: Oversettelse av pronomenet "man" til russisk
13.10 - 22.10 Besøk av kunsthistoriestudenter fra UiB. Forelesninger, museumsbesøk, utflukter til Pusjkin og Novgorod
12.11 Besøk av statssekretær Jens Revold fra Kunnskapsdepartementet med delegasjon
12.11 - 19.11 Ansatte ved Herzenuniversitetet besøker UiO. Studiebesøket arransjert av DNUSP. Se lenk
05.12 Julegløgg med pepperkaker for venner, kolleger og samarbeidspartnere

 

Publisert 26. sep. 2011 09:26 - Sist endret 17. sep. 2012 11:12