Senterets årsrapporter

I 2006 fikk senteret sin første årsrapport. Det lages ikke årsplaner. Det lages budsjett og senterleder utarbeider aktivitetsoversikt pr. semester.

Mange av aktivitetene gjennom et år er basert på henvendelser fra fagmiljøer og institusjoner og er ofte ikke kjent mer enn to-tre måneder før tiltaket finner sted.