Evalueringer

Da senteret ble opprettet ble det bestemt at senteret skulle evalueres etter en prøveperiode på tre år, dvs til 28. mai 2001. I forkant av evalueringen laget styret en egenevaluering. Senteret ble våren 2001 evaluert av en komite bestående av Jan Ragnar Hagland (NTNU), daværende universitetsdirektør Harald Overvaag (UiT) og tidligere rektor ved UiB Ørjar Øyen. Evalueringskomiteens innstilling ble levert 31.05.2001.

Styrets egenevaluering

Evalueringskomiteens rapport

Etter styreperioden fra 2003-2005 ble det tatt initiativ til en ny evaluering av senteret. Styret utarbeidet sin egenevaluering som ble avgitt 30.01.2006. Universitetet i Oslo oppnevnte 20.12.2005 en evalueringskomite bestående av professor Tore Hansen (UiO) og spesialrådgiver i Universitets- og høgskolerådet Ingvild Broch, som leverte sin innstilling 26.05.2006. Styret behandlet evalueringen grundig i sitt møte i juni 2006 og utarbeidet en kommentar til evalueringen, som ble oversendt universitetsdirektøren ved UiO den 26.10.2006.

Styrets egenevaluering

Evalueringskomiteens rapport

Styrets kommentar til evalueringsrapporten