Senterets reglement

Senteret fikk sitt første reglement fra starten av.

I 2008, til senterets tiårsjubileum, var tiden moden for en revisjon av reglementene. Studiereformen hadde medført at mange betegnelser som ble brukt i det gamle reglementet ikke lenger var i bruk. Det var også behov for enkelte presiseringer av senterleders ansvar for lokalansatte, endringer av styreperiodene, og en sortering av hvilke punkter som hørte best hjemme i eierinstitusjonenes samarbeidsavtale om senteret og hvilke man burde beholde i reglementet. Sist men ikke minst ble det at senteret ved mange anledninger hadde fungert som kultuformidler mellom Norge og Russland nå nedfelt formelt i formålsparagrafen.

Det opprinnelige senterreglementet (-2008) (pdf)

Nasjonalt rektormøte var lagt til senteret i mai 2008 og godkjente det nye reglementet i sitt møte der.

Senterreglement (2008 - 2010) (pdf)

I 2010 oppsto behov for mindre justeringer av reglementet. Endringene ble anbefalt av styret høsten 2010 og deretter godkjent av rektorene og fikk gyldighet fra 1.1.2011.

Senterreglement (2011-d.d.) (pdf)