Samarbeidsavtalen mellom eierinstitusjonene om senteret

De fire eierinstitusjonene inngikk en samarbeidsavtale om driften av senteret.

Revisjon av reglementet i 1998 nødvendiggjorde også en revisjon av samarbeidsavtalen mellom institusjonene.

Opprinnelig samarbeidsavtale (1998-2008) (pdf)

Rektormøtet som fant sted under senterets 10-årsjubileum godkjente også den nye samarbeidsavtalen.

Ny samarbeidsavtale (2008- d.d.) (pdf)