Nordisk ph.d.-kurs i statsvitenskap

Det nordiske ph.d.-kurset i statsvitenskapelige emner koordineres av forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt, og undervisningskreftene hentes fra senterets samarbeidspartnere i St. Petersburg.

Målgruppen er primært norske og nordiske ph.d. eller studenter som arbeider med eller planlegger en avhandling relatert til nyere russisk politikk eller samfunn. Men nordiske forskere og universitetslærere med interesse for feltet er også velkommen til å søke.