Bachelor

Senterets tilbud på bachelornivå i russisk språk, kultur og litteratur er lagt opp i nært samarbeid med Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, og følger studieplanene der. Det samme gjelder begynnerkurset i russisk ved NTNU.

For å delta i slike kurs må du derfor være tatt opp på et program ved ett av disse universitetene der opphold ved senteret inngår.

Se kontaktinformasjon.

Studenter på senteret

Foto: Anastasia Makarova

Tromsø

Studenter ved tre bachelorprogrammer ved Universitetet i Tromsø oppholder seg ved senteret i deler av høstsemesteret, vanligvis tredje semester i studieprogrammet (andre semester i russiskstudiet). Dette gjelder studenter som tar bachelorprogram i språk og økonomi, bachelorprogram i russlandsstudier og bachelorprogram i språk og litteratur. Også emnestudenter kan selvsagt melde seg på til kursene. Studentene oppholder seg første del av semesteret i St. Petersburg, og tar eksamen i det pensumet som er gjennomgått før avreise. Dato for oppstart og avslutning av kurset i St. Petersburg vil variere år for år.

Bergen

Studenter ved Universitetet i Bergen på bachelorprogram i russisk har mulighet for å delta på kurs i St Petersburg i andre halvdel av vårsemestret. Kontakt fagansvarlig for russisk ved Universitetet i Bergen for mer informasjon.

Oslo

Studenter ved Universitetet i Oslo på Program for Europeiske og Amerikanske studier, språk, litteratur, område, studieretning russisk har mulighet for å delta på kurs i St Petersburg tre måneder av høstsemesteret i sitt 3. eller 5. semester. Oppholdet foregår som et utvekslingsopphold med Baltic State Technical University, se UiOs studieside for russisk: "Studieopphold i utlandet".

Kontakt programkonsulent eller studiekonsulent for russisk på Institutt for litteraturstudier, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo for mer informasjon.

NTNU

Studenter fra NTNU har muligheten for å ta et seks ukers innføringskurs i russisk i høstsemesteret. Kontakt Internasjonal seksjon sentralt på NTNU for mer informasjon.

Publisert 26. sep. 2011 09:27 - Sist endret 26. aug. 2014 10:16