Visum

Generelt om visum

Alle som skal søke visum til Russland må ha en visuminvitasjon. Dersom du reiser som turist, er det oftest et reisebyrå/hotell som ordner med visuminvitasjonen. Merk at dersom du skal delta i aktiviteter ved senteret kan du ikke komme på turistvisum.

Alle som får visum til Russland må registrere sitt visum etter ankomst. Se mer om dette under "Huskeliste" på visumsidene for de forskjellige kategoriene av søkere nederst på denne siden.

Hvis du ikke er turist ....

... har senteret myndighet til selv å utstede visuminvitasjonen.

Du må da lese og følge veiledningen vi gir deg på disse sidene nøye

Det kan få veldig ubehagelige følger for deg både i Russland og ved utreise fra Russland dersom dette ikke blir gjort riktig. I verste fall kan du bli nektet ny innreise til Russland for alltid.

Hva må du gjøre?

For at senteret skal kunne utstede visuminvitasjon må en kopi av førstesiden av passet skannes i farger og sendes som .jpg eller .pdf-fil som vedlegg på e-post til koordinator ved senteret. (e-postadresse: koordinator@norunivspb.ru med kopi til tamara.lonngren@uit.no). Studenter som skal på kurs skal ikke gjøre dette selv (se om visum for studenter nedenfor).

Hvem kan få visuminvitasjon gjennom senteret?

EU og EØS-borgere kan få visuminvitasjon fra senteret

Dette er norske statsborgere og borgere av EU-land (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike).

Merk: Senteret har ikke rett til å invitere borgere av Storbritannia.

Senteret kan i tillegg invitere borgere av USA.

For studenter utsteder Baltisk-teknisk statsuniversitet Voenmekh et invitasjonsbrev som fungerer på samme måte som en visuminvitasjon.

Borgere av andre land, og av Russland og tidligere sovjetrepublikker: Se Russlands ambassades visumsider for veiledning om visum.

Mer visumstoff

Den russiske ambassade i Oslo

Gå direkte til ambassadens visumsider her

 

Russisk visumsenter i Oslo og Kirkenes
Åpnet i 2013, se visumsenterets nettsider

OBS! Dersom du bruker russisk visumsenter vil det påløpe et servicegebyr selv om invitasjonen fra senteret ber om at selve visumet skal være gratis! Visumsenteret er likevel oftest mer fleksibelt å bruke, særlig for deg som ikke bor i Oslo eller Kirkenes.

 

Russlands nasjonale turistkontor

Se visum- og reisestoff på Visit Russia