For forskere og Ph.D.

En av senterets tjenester er at det kan utstede visuminvitasjoner for deg som deltar i vitenskapelig eller kulturelt samarbeid med Russland. En betingelse er at du er borger av et EU/EØS-land (se generell informasjon for detaljer om hvilke land dette gjelder), eller borger av USA.

Russlands ambassade i Oslo

utsteder visum (se regler, søknadsskjema og priser på ambassadens sider).

Det russiske generalkonsulatet i Kirkenes

utsteder visum dersom du bor i Nordland, Troms eller Finnmark

Russisk visumsenter er et godt alternativ, de har kontor i Oslo og Kirkenes og de kan behandle søknader via post

Huskeliste

 • Scanne passinformasjonen til .jpg-format eller .pdf-format i farger
  Pass må være gyldig i minimum 6 måneder etter at du skal forlate Russland.
 • Send dette til senteret sammen med ønske om visumtype, og dato for tidligste innreise og seneste utreise fra Russland slik det skal stå i visumet.
 • Motta visuminvitasjon fra senteret
 • Fyll ut visumsøknad
  og gå til ambassaden eller visumsenteret. Se på visumsenterets nettside hvordan man sender inn søknad per post.
 • Husk å få med kvittering for innlevert pass og søknad
 • Hent visum (gebyrfritt, men visumsenteret tar betalt for sine tjenester)
 • I passkontrollen får du et immigrasjonsskjema som ligger løst i passet.
 • Husk å ta vare på immigrasjonsskjemaet helt til du reiser ut igjen.
   
 • Sørg for registrering ved ankomst. For senterets gjester til møter og konferanser skjer dette normalt på hotellet du bor på. Forskere på lengere opphold må sørge for registrering på sitt bosted, normalt med hjelp av utleier eller eier.

Dette gjelder ansatte ved norske universiteter som skal være ved senteret i forbindelse med forskningsopphold, deltakere på internasjonale konferanser og symposia som avholdes ved senteret m.fl.

Masterstudenter som skal ha arbeids- eller kontorplass på senteret f.eks. i forbindelse med masteroppgaven kan også følge denne prosedyren.

Senteret kan ikke bistå med visuminvitasjon dersom aktiviteten ikke er organisert gjennom senteret.

Send oss gjerne en e-post med beskrivelse av hvilken type visuminvitasjon du trenger og til hvilket formål. Merk at datoene for tidligste innreise og seneste utreise fra Russland må angis, slik det ønskes at dette skal stå i visumet. Adresse må oppgis for at ev. regning for registrering av visumet kan tilsendes.

Med en slik invitasjon fra senteret får man visum gebyrfritt (visumsenteret tar betalt for sine tjenester) og man må fylle ut ambassadens/visumsenterets skjema for visumsøknader.

Senteret har utarbeidet en veileder for utfylling av skjemaet, og som viser hvordan data fra visuminvitasjonen skal overføres til søknadsskjemaet. Denne kan du få på forespørsel til senteret.

 

Publisert 26. sep. 2011 09:26 - Sist endret 28. nov. 2017 14:20