For kurs- eller gruppekoordinatorer

Dersom du skal sende en gruppe til senteret har du som koordinator en viktig rolle! Senteret har ikke kapasitet til å håndtere en hel gruppe, og kurs- eller gruppekoordinator er da bindeleddet mellom enkeltdeltakerne og senteret.

Denne siden handler bare om den delen av kommunikasjonen med senteret som handler om visum.

Studieopphold

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er i samarbeid med Baltisk teknisk statsuniversitet "Voenmekh" (og andre universiteter i St Petersburg) behjelpelig med å skaffe visuminvitasjon for studenter ved norske universiteter som skal til St Petersburg i forbindelse med kurs. Baltisk teknisk statsuniversitet "Voenmekh" utsteder et invitasjonsbrev som fungerer som visuminvitasjon.

Hvem kan få invitasjonsbrev?

EU/EØS-borgere i henhold til landlisten på denne siden

For borgere av andre land må Baltisk teknisk statsuniversitet bestille visuminvitasjonene hos russiske myndigheter. Verken senteret eller Baltisk teknisk universitet kan påvirke fristene for saksbehandlingen hos russiske myndigheter. Visuminvitasjoner bør uansett alltid bestilles i god tid.

Hva må koordinator gjøre?

Du må sette deg godt inn i informasjonen for studenter på studieopphold, så du selv kjenner visumreglene og kan veilede studentene.
Det er særlig viktig å gjennomgå reglene i forbindelse med innreise og registrering.

Du må samle inn en scannet .jpg fil i farger av informasjonssiden i passet til hver enkelt deltaker og sende samlet til senterets kontorsjef på mailadressen administrator@norunivspb.ru med kopi til senterleder Tamara Lönngren - tamara.lonngren@uit.no

Passene må være gyldige i minst 6 måneder etter at deltakerne skal forlate Russland.

Når du får visuminvitasjonene samlet tilbake sender du ut til hver deltaker.
Det tar fem arbeidsdager for senteret å utstede visuminvitasjoner, og normalt en ukes tid å søke og få visum med laveste gebyr.
Beregn derfor god tid på prosessen.

Deltakerne må selv stå for å søke om visum.

Gebyr for invitasjon og registrering er inkludert i studieavgiftene til Baltisk teknisk statsuniversitet "Voenmekh".

Andre grupper

Det norske universitetssenter kan utstede visuminvitasjoner for grupper som besøker senteret i ulike sammenhenger, møter, symposier, osv.
Fremgangsmåten for visuminvitasjon er som for forskere
men med den forskjell at det er du som koordinator som holder oversikt over deltakerne, kommuniserer med senteret om det praktiske, samler inn scannede passkopier som sendes til senteret samlet, og fordeler visuminvitasjonene til deltakerne.

Publisert 26. sep. 2011 09:26 - Sist endret 27. okt. 2017 13:36