Studenter på kurs ved senteret

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er i samarbeid med Baltisk teknisk statsuniversitet "Voenmekh" (og andre universiteter i St. Petersburg) behjelpelig med å skaffe visuminvitasjon for studenter ved norske universiteter som skal til St. Petersburg i forbindelse med studier. Baltisk teknisk statsuniversitet "Voenmekh" utsteder et invitasjonsbrev som fungerer som visuminvitasjon.

Er du masterstudent som skal på feltarbeid eller ha kontorplass ved senteret, følger du prosedyren for forskere.

Russlands ambassade i Oslo

utsteder visum (se regler, søknadsskjema og priser på ambassadens sider).

Det russiske generalkonsulatet i Kirkenes

utsteder visum dersom du bor i Nordland, Troms eller Finnmark

Russisk visumsenter er et godt alternativ, de har kontor i Oslo og Kirkenes og de kan behandle søknader via post

Hvem kan få invitasjonsbrev?

EU/EØS-borgere i henhold til landlisten på denne siden og borgere av USA.

For borgere av andre land må Baltisk teknisk statsuniversitet "Voenmekh" bestille visuminvitasjonene hos russiske myndigheter. Verken senteret eller Baltisk teknisk statsuniversitet kan påvirke fristene for saksbehandlingen hos russiske myndigheter. Visuminvitasjoner bør derfor alltid bestilles i god tid.

Hva må du gjøre når du skal på kurs ved senteret?

Dersom du skal til St. Petersburg i forbindelse med kurs er det den norske koordinatoren for kurset som står for kontakten med senteret om visuminvitasjoner.

Koordinatoren skal ha en scannet .jpg eller .pdf-fil i farger av informasjonssiden i passet ditt.

Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter at du skal forlate Russland.

Koordinatoren sender informasjonen samlet til senteret og får visuminvitasjonene samlet tilbake.

Huskeliste

 • Scanne passinformasjonen til .jpg-format eller .pdf-format i farger
  Pass må være gyldig i minimum 6 måneder etter at du skal forlate Russland.
 • Send dette til senteret sammen med ønske om visumtype, og dato for tidligste innreise og seneste utreise fra Russland slik det skal stå i visumet.
 • Motta visuminvitasjon fra senteret
 • Fyll ut visumsøknad
  og gå til ambassaden eller visumsenteret. Se på visumsenterets nettside hvordan man sender inn søknad per post.
 • Husk å få med kvittering for innlevert pass og søknad
 • Hent visum (gebyrfritt, men visumsenteret tar betalt for sine tjenester)
 • I passkontrollen får du et immigrasjonsskjema som ligger løst i passet.
 • Husk å ta vare på immigrasjonsskjemaet helt til du reiser ut igjen.
   
 • Sørg for registrering ved ankomst. For senterets gjester til møter og konferanser skjer dette normalt på hotellet du bor på. Forskere på lengere opphold må sørge for registrering på sitt bosted, normalt med hjelp av utleier eller eier.

Du må deretter selv sørge for visumsøknaden:

Du må legge ved:

 • Passet ditt
 • Et stk passbilde i farger
 • Bevis på gyldig reiseforsikring for hele oppholdet

Visumregistrering

De russiske visumreglene krever at visumet blir registrert i løpet av syv dager etter ankomst til Russland (lørdag-søndag og helgdager regnes ikke). Passet må derfor leveres til Administrasjonen ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg sammen med migrasjonskort (som utleveres og fylles ut ved ankomst til Russland) samt 1 passbilde straks etter ankomst til St. Petersburg for registrering. Gebyr for visuminvitasjon og vanlig registrering er inkludert i studieavgiftene til Baltisk teknisk statsuniversitet "Voenmekh".

Hva gjør du hvis du vil reise litt rundt i Russland før studiene starter?

Korrekt visumregistrering er svært viktig, og de russiske reglene må overholdes nøye. Derfor anbefaler senteret at studenter som vil besøke andre byer og steder i Russland, først drar til St. Petersburg for å få visumregistreringen i orden.

Visumregistering tar ca 5 dager. Eventuell ekspressregistrering av visumet medfører økte kostnader og må betales separat.

Ved reiser i Russland må du alltid ha med pass og migrasjonskort med registreringsstempel. Ellers kan du ikke sjekke inn på hotell og du risikerer problemer med politiet. Visumet ditt er et visum på humanitært grunnlag. Det er derfor også begrensninger i hvor man kan reise på egen hånd med dette visumet.

Publisert 26. sep. 2011 09:26 - Sist endret 28. nov. 2017 14:18