Turistvisum og flerreisevisum

Russlands ambassade i Oslo

utsteder visum (se regler, søknadsskjema og priser på ambassadens sider).

Det russiske generalkonsulatet i Kirkenes

utsteder visum dersom du bor i Nordland, Troms eller Finnmark

Russisk visumsenter er et godt alternativ, de har kontor i Oslo og Kirkenes og de kan behandle søknader via post

Turistvisum

(inntil 1 måned i Russland, pris 500 kroner)

Et slikt visum er gyldig for bare en innreise. Utstedelse av visuminvitasjon tar ca. 7 arbeidsdager.

Flerreisevisum

(inntil 12 måneder i Russland, pris opp til 1200 kroner):

Utstedelse av visuminvitasjon tar minst en måned. Merk at man må skaffe registrering hver gang man kommer til Russland.

OBS! Ved utstedelsen av flerreisevisum kan man oppholde seg i Den Russiske Føderasjon i inntil 90 dager per tidsrom på 180 dager.

Regler for flerreisevisum

En person kan søke om flerreisevisum med inntil ett års gyldighet forutsatt at vedkommende i løpet av foregående år har fått minst ett visum og har benyttet seg av det i samsvar med lovgivningen om innreise og opphold i Den Russiske Føderasjon og at det er grunnlag for å anmode om flerreisevisum (se regler)

Visumbestemmelsene i Russland er blitt innskjerpet og pr. i dag vil det ikke være mulig for studenter å få visum for mer enn tre måneder. Ved lengre opphold enn 3 måneder må studenter bestille to visuminvitasjoner og være innstilt på å reise ut av Russland etter tre måneder for å få utstedt nytt visum. Nytt visum kan utstedes f. eks i Helsinki eller Tallinn, så man behøver ikke reise helt til Norge.

Eventuelt kan studenter og andre skaffe seg "multi-entry" visum for 6-12 måneder selv, gjennom reisebyrå eller andre selskaper, som f. eks http://www.visatorussia.com. I slike tilfeller kan senteret ikke være behjelpelig med å registrere visumet og man må være innstilt på å ordne dette selv.

Publisert 26. sep. 2011 09:26 - Sist endret 9. aug. 2017 12:55