Velkommen til nettsidene for Det norske universitetssenter i St. Petersburg!

Inngangen til senteret Foto: Anastasia Makarova

Det norske universitetssenter i St. Petersburg var åpent for forsknings- og undervisningsaktiviteter innen alle vitenskapelige fagfelt fram til 1. juni 2018.

Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø og NTNU besluttet våren 2018 at senteret skulle avvikles. Forskere som heretter ønsker samarbeid med russiske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner må heretter ta direkte kontakt med dem.

Vi taker alle tidligere brukere av senteret for 20 spennende år med mange gode forskningsseminarer, konferanser og undervisningsaktiviteter!  

 

Nyheter

Arrangementer

Ingen arrangementer for øyeblikket

Norsk språksenter i St. Petersburg

Har du russiske venner som vil lære seg norsk? Med støtte fra Det norske generalkonsulatet i St. Petersburg er Det norske universitetssenteret vertskap for et Norsk Språksenter (russisk nettside), som tilbyr kurs i norsk og forberedende øvelser til Bergenstesten/Norskprøve.