2011

Tidligere

Tid: 24. nov. 201125. nov. 2011

Konferansen "Northwest Russian and Belarusian vernaculars in the context of Dialectology, Areal Linguistics and Typology" arrangeres 24.11-25.11.

Program.

Tid: 19. okt. 201122. okt. 2011

Konferansen "Virtual Russia: Digital Space and Post-Soviet Political Culture" arrangeres i St. Petersburg 19.10-22.10.

Ansvarlig for konferansen er professor Ingunn Lunde, Universitetet i Bergen.

Les program (.pdf)

Tid: 3. okt. 20117. okt. 2011

"Forskarskolan i estetiska vetenskaper" holdt et seminar i St. Petersburg 3.-7. oktober, med 22 deltakere fra Sverige.

Forskerskolen i estetiske vitenskaper er knyttet til flere forskjellige institutter ved Stockholms Universitet.

Ansvarlig for forskerskoleseminaret i St. Petersburg er Per Arne Bodin, professor i "slaviska språk med litterär inriktning" ved Stockholms universitet. Han er også medlem i forskerskolens styringsgruppe.

"Takket være dere på det norske universitetssenteret fikk vi i stand et virkelig møte mellom unge (og noen mindre unge) forskere fra Det Europeiske universitet og fra Stockholms Universitet", uttaler Per-Arne Bodin, "det er denne typen dialog, som dere muliggjorde, som gjør at det er veldig verdifullt å arbeide i akademia".

Tid: 26. sep. 201128. sep. 2011

Konsulatvesen og diplomati i de norsk-russiske relasjoner 1814-2014

Tid: 7. apr. 20118. apr. 2011

Konferansen "Oversatt litteratur i det moskovittiske rus' - kildegranskning og tekststudier" arrangeres den 7. og 8. april. Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Det norske universitetssenter i St Petersburg og Det russiske nasjonalbiblioteket, med bred russisk og internasjonal deltakelse.