2012

Tidligere

Tid: 12. sep. 2012

Årsseminar om universitetenes rolle i en politikk for innovasjon, med fokus på hvordan norske og russiske universitet håndterer innovasjonsarbeidet. Omtrent 40 deltakere.

Program.

Tid: 3. sep. 20124. sep. 2012

Ansvarlig: Elana Wilsom Rowe, NUPI.

Tid: 4. juni 20127. juni 2012

Konferanse: “Perception, Representation and Objectivity: Themes from Tyler Burge”, organisert av Centre for Mind in Nature, SFF ved Universitetet i Oslo. Ca 20 deltakere.

Program.

Tid: 28. mars 201231. mars 2012

28.3.-31.3.2012 holdes konferansen "Time is Space: Unconscious Models and Conscious Acts". Ansvarlige er Laura Janda og Tore Nesset, begge fra Universitetet i Tromsø.

Program.

Projektets hjemmeside.

Tid: 24. mars 201226. mars 2012

Organiseres av Fritt Ord. Konferansens hjemmeside.