2013

Tidligere

Tid: 8. okt. 20139. okt. 2013

08-09.10.2013 arrangerte Det juridiske fakultet ved UiT en workshop på senteret.

Workshop-en inngikk i prosjektet A-LEX Regulating Arctic Shipping: Political, legal, technological and environmental Challenges, finansiert av the High North Research Centre for Climate and the Environment (Framsenteret), UD, NFR og Universitetet i Tromsø.

Program.

Tid: 21. sep. 201324. sep. 2013

Administrasjonen ved Institutt for fremmedspråk, UiB, arrangererte et internseminar på senteret.

Tid: 11. sep. 201312. sep. 2013

11-12. september 2013 arrangerte Universitetssenteret styrets årskonferanse, som ble koordinert av UiB. Temaet: "Den russiske sølvalder 1890-1920" omhandlet "fin-de-siècle"-tendenser i Russland generelt og i St. Petersburg spesielt, innen litteratur, språk, filosofi, teater, musikk, politikk, kunst og arkitektur.

Fra Norge var bare UiB representert, men forskere fra seks russiske institusjoner og to andre internasjonale institusjoner deltok som innledere.

 

 

Program.

Tid: 29. juli 20132. aug. 2013

29.07-02.08 arrangerte Centre for the Study of Mind in Nature, UiO for andre gang en 3-dagers workshop på senteret. Fagansvarlig: professor Carsten Hansen.

Ledende filosofer og forskere innen psykolingvistikk deltok fra:

Rutgers University, USA CUNY Graduate Center, USA University of East Anglia, UK University of Maryland, USA

og CSMN - UiO - i alt 6 personer.

Det var også et mål å få til et samarbeid med professor Danil Razeev ved Institutt for filosofi, Statsuniversitetet i St Petersburg.

 

Tid: 22. apr. 201324. apr. 2013

22-24. april 2013 arrangerte Universitetssenteret den internasjonale konferansen "Ordet i rom og tid", koordinert av Universitetet i Tromsø.  “Ordet i rom og tid» (slovo v prostranstve i vremini) dreide seg om forskning på russiske språkhistoriske temaer.

Det var deltakelse fra UiB, UiO og UiT i Norge, seks russiske institusjoner og fire øvrige internasjonale institusjoner, blant disse Harvard og Uppsala.

 

 

Program. Fotografier.