2016

Tidligere

Tid: 14. des. 2016

Professional Development and Leadership: This 1-day leadership training is to further leadership skills and capacities of faculty members and leaders of health and medical academic units in St. Petersburg.

Programme.

Tid: 15. nov. 201618. nov. 2016

The Norwegian University Center hosts the international medical seminar for PhD and Masterstudents 15 - 18 November 2016.

The seminar is a result of collaboration between University in Oslo and North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov.

A medical writing course is held 17 - 18 November as part of the seminar.

Program.

Tid: 30. sep. 2016

"Språk og identitet". Del II av styrets årsseminar blir organisert i Kyiv ved Institutt for ukrainske språket ved Ukrainske NAN.​

Program.

Tid: 28. sep. 2016

"Helse, velferd, teknologi". Del I av styrets  årsseminar blir organisert ved DNUSP.

Program.

Bilder.

Tid: 22. sep. 201623. sep. 2016

”Den nordlige sjørutes historie”. Konferanse organisert av historiker fra UiT og russiske historiker.

Programme.

Tid: 7. juni 2016

Health Seminar in Cardiology, Stem Cell Research and Nano Technology, to take place at the DNUSP. About 30 participants.

Program.

Tid: 26. mai 2016

Arbeidsseminar innen rammene for prosjektet HNPla-2013/10050 "Developing a curriculum for a joint Norwegian-Russian masters programme in Arctic Studies".​

Programme.

 

Tid: 13. mai 2016

13. mai, kl 14:00: Seminar på DNUSP for russiske lærere i norsk som fremmedspråk med universitetslektor Guro Reisæter fra Universitetet i Tromsø: ”Norsk som andrespråk i Norge og fremmedspråk i utlandet. Mål for undervisninga, innhold, metodikk, krav og evaluering.”

Tid: 25. apr. 201626. apr. 2016

On Monday April 25th we will discuss the status of knowledge and current practices of pain management in surgery and labor. The following day, Tuesday April 26th we will discuss current and future research projects in pain management. The meetings are organized at The Norwegian University Center, Saint Petersburg and held by Researchers from The Faculty of Medicine at NWSMU Mechnikov, The Russian Research Institute of Traumatology and Orthopeadics named after R.R. Vreden, The University of Oslo, and Oslo University Hospital and Lovisenberg Diakonale Hospital.

Programme.

Tid: 20. apr. 201622. apr. 2016

Environmental and Occupational Male and Female Reproductive Health.

Russian-Norwegian course organised at The Norwegian University Center, Saint Petersburg, Kalužskiy pereulok 3.

A Russian-Norwegian collaborative educational programme between North-Western State Medical University, St. Petersburg, University of Oslo, Artic University of Norway, Tromsø and National Institute of Occupational Health, Oslo.

Programme.

Tid: 15. apr. 201616. apr. 2016

Fredag den 15. april fant det sted et juridisk seminar på Det norske universitetssenter, som het "Pushing boundaries. Potential effects of international adjudication on treaty practice in the Russian and Norwegian context". Seminaret ble arrangert av PluriCourts, Universitetet i Oslo. 20 personer deltok på seminaret.

Program.

Tid: 11. apr. 201616. apr. 2016

11.-16. april 2016 ble det arrangert et stort seminar ved DNUSP. Seminaret var en del Annual Spring School of Geriatrics, et nyopprettet etterutdaningstilbud innen geriatri til allmennpraktikere, familiemedisinere og sykepleiere fra hele Russland. Kompetanse innen geriatri er et uttalt behov i disse yrkesgruppene. Initiativtaker, professor Elena Frolova, etablerte dette etterutdanningstiltaket med finansiell støtte fra  Timchenko Charity Foundation og Det medisinske fakultet, UiO. Kurset består av tre ledd:

1) Et  e-læringskurs med en kapasitet på 50 deltakere

2) Seminaret som fant sted på DNUSP, med internasjonale eksperter innen feltet som lærere.

3) Training-of-trainers. Deltakerne fra Annual Spring School sprer kunnskapen i sine lokalmiljøer ved hjelp av e-læringsressurser, læremidler og film fra seminaret.

Det var en begeistret og entusiastisk gruppe som besøkte DNUSP denne uken. De ga tilbakemeldinger om at dette var et veldig matnyttig og viktig tiltak, og at deres syn på eldreomsorg hadde endret seg sterkt i løpet av etterutdanningskurset.