Den nordiske modellen - en forelesningsserie

Norgesdagene ved Higher School of Economics, campus Moskva og St Petersburg ble gjennomført etter initiativ fra den norske ambassaden i Moskva i samarbeid med Det norske universitetssenter i St. Petersburg.

 

Professorene Lars Mjøset og Fredrik Engelstad fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, dekan Aud V. Tønnesen fra Det teologiske fakultet og dekan Arne Bugge Amundsen fra Det humanistiske fakultet - alle ved Universitetet i Oslo foreleste om sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle forutsetninger for det som kalles "Den nordiske modellen". I tillegg bidro professor Arnfinn Muruvik Vonen fra Høgskolen i Oslo og Akershus med en forelesning om norsk språkpolitikk. Vonen holdt også en egen forelesning i lingvistikk/tegnspråk for en stor gruppe interesserte lingvistikkstudenter i Moskva. Forelesningene var organisert som et dagsseminar, først ved Higher School of Economics (HSE), Moskva den 15.2 og deretter ved HSE campus St. Petersburg den 16.2.

Mange studenter møtte opp for å høre, og særlig i St. Petersburg var det aktive studenter som stilte mange og kritiske spørsmål.

Program.

Den norske ambassade i Moskvas oppslag om begivenheten (Facebook-lenke)

Bilder:

Åpningen - Moskva - Norges ambassadør til Russland, Leidulv Namtvedt og HSEs viserektor for internasjonalisering, Ivan Prostakov

Publikum - Moskva

Åpningen - St. Petersburg - HSE St. Petersburg dekan for School of Social Sciences and Humanities Daniil A. Alexandrov 

Publikum - St. Petersburg

I Moskva-programmet var det også avsatt tid til møter med lærere fra sosiologi og statsvitenskap, og med dekan og visedekaner fra Det humanistiske fakultet.

Publisert 6. feb. 2017 13:02 - Sist endret 3. mars 2017 15:43