Arrangementer - Side 2

Tid: 22. sep. 2016 - 23. sep. 2016

”Den nordlige sjørutes historie”. Konferanse organisert av historiker fra UiT og russiske historiker.

Programme.

Tid: 7. juni 2016

Health Seminar in Cardiology, Stem Cell Research and Nano Technology, to take place at the DNUSP. About 30 participants.

Program.

Tid: 26. mai 2016

Arbeidsseminar innen rammene for prosjektet HNPla-2013/10050 "Developing a curriculum for a joint Norwegian-Russian masters programme in Arctic Studies".​

Programme.

 

Tid: 13. mai 2016

13. mai, kl 14:00: Seminar på DNUSP for russiske lærere i norsk som fremmedspråk med universitetslektor Guro Reisæter fra Universitetet i Tromsø: ”Norsk som andrespråk i Norge og fremmedspråk i utlandet. Mål for undervisninga, innhold, metodikk, krav og evaluering.”

Tid: 25. apr. 2016 - 26. apr. 2016

On Monday April 25th we will discuss the status of knowledge and current practices of pain management in surgery and labor. The following day, Tuesday April 26th we will discuss current and future research projects in pain management. The meetings are organized at The Norwegian University Center, Saint Petersburg and held by Researchers from The Faculty of Medicine at NWSMU Mechnikov, The Russian Research Institute of Traumatology and Orthopeadics named after R.R. Vreden, The University of Oslo, and Oslo University Hospital and Lovisenberg Diakonale Hospital.

Programme.

Tid: 20. apr. 2016 - 22. apr. 2016

Environmental and Occupational Male and Female Reproductive Health.

Russian-Norwegian course organised at The Norwegian University Center, Saint Petersburg, Kalužskiy pereulok 3.

A Russian-Norwegian collaborative educational programme between North-Western State Medical University, St. Petersburg, University of Oslo, Artic University of Norway, Tromsø and National Institute of Occupational Health, Oslo.

Programme.

Tid: 15. apr. 2016 - 16. apr. 2016

Fredag den 15. april fant det sted et juridisk seminar på Det norske universitetssenter, som het "Pushing boundaries. Potential effects of international adjudication on treaty practice in the Russian and Norwegian context". Seminaret ble arrangert av PluriCourts, Universitetet i Oslo. 20 personer deltok på seminaret.

Program.

Tid: 11. apr. 2016 - 16. apr. 2016

11.-16. april 2016 ble det arrangert et stort seminar ved DNUSP. Seminaret var en del Annual Spring School of Geriatrics, et nyopprettet etterutdaningstilbud innen geriatri til allmennpraktikere, familiemedisinere og sykepleiere fra hele Russland. Kompetanse innen geriatri er et uttalt behov i disse yrkesgruppene. Initiativtaker, professor Elena Frolova, etablerte dette etterutdanningstiltaket med finansiell støtte fra  Timchenko Charity Foundation og Det medisinske fakultet, UiO. Kurset består av tre ledd:

1) Et  e-læringskurs med en kapasitet på 50 deltakere

2) Seminaret som fant sted på DNUSP, med internasjonale eksperter innen feltet som lærere.

3) Training-of-trainers. Deltakerne fra Annual Spring School sprer kunnskapen i sine lokalmiljøer ved hjelp av e-læringsressurser, læremidler og film fra seminaret.

Det var en begeistret og entusiastisk gruppe som besøkte DNUSP denne uken. De ga tilbakemeldinger om at dette var et veldig matnyttig og viktig tiltak, og at deres syn på eldreomsorg hadde endret seg sterkt i løpet av etterutdanningskurset.

Tid og sted: 2. des. 2015 - 3. des. 2015, DNUSP

The workshop Methodology and principles of Arctic environmental monitoring of hydrocarbons is to take place in the DNUSP. Organizers are: the UiT, the Akvaplan (Tromsø), the St. Petersburg State University and the VNIIOkeanologia (St. Petersburg). 

Program.

Tid og sted: 26. nov. 2015 - 28. nov. 2015, DNUSP

Arbeidsseminar innen rammene for prosjektet HNPla-2013/10050 "Developing a curriculum for a joint Norwegian-Russian masters programme in Arctic Studies".

Tid: 22. sep. 2015

«Helse, velferd og teknologi».​

Program.

Tid: 21. sep. 2015

"Filologenes rolle i oppbyggingen og utviklingen av russisk-norske vitenskaplige og kulturelle forbindelser".

Seminar til hundreårsjubileum av utgivelsen av P. G. Ganzens bok "V stranu budushchego", den russiske oversettelsen av Fritjof Nansens bok "Gjennem Sibirien".

Program.

Tid: 6. okt. 2014 - 7. okt. 2014

Child language acquisition and bilingualism: Grammatical development in Norwegian and Russian.

Seminar organized by CASTL, University of Tromsoe.

Information and programme.

Tid: 2. okt. 2014 - 3. okt. 2014

2. oktober åpnes seminaret med deltakelse av forskere og ledelsen fra UiO, UiT, UiB og NTNU samt russiske universiteter fra Sankt Petersburg, Yekaterinburg, Petrozavodsk, Tyumen’ mm.

Program.

Tid: 22. mai 2014 - 24. mai 2014

Internasjonal konferanse ”Simeon Metaphrast og slavisk skrift”. Deltakere fra Russland, Bulgaria og Sverige.

Program.

Bilder.

Proceedings 2015:

Tittelblad.

Innhold 1.

Innhold 2.

Tid: 24. apr. 2014

Conference/workshop on palliative care, University of Oslo, Faculty of Medicine and NWSMU Mechnikov. Approx. 300 participants.

Tid: 13. feb. 2014 - 14. feb. 2014

Conference coordinated by the University of Gothenburg in cooperation with The Norwegian University Centre in Saint Petersburg. The Conference is the closing conference of a large national Swedish manuscript project "Digitalised descriptions of Slavic Cyrillic manuscripts and early printed books in Swedish libraries and Archives".           .

Speakers from Gothenburg University, Stockholm University, Uppsala University, University of Tromsø, Higher School of Economics St. Petersburg Campus, Bulgarian Academy of Sciences/Old Bulgarian Literature and the Russian National Library.

 

Programme in English.  - Programme in Russian.

Tid: 6. feb. 2014

Seminar organized at the Norwegian University Center: Reproductive health: Infections, environment and climate. Competence building and guideline development in the St. Petersburg area and Arctic Russia (CPRU/10044).

Programme.

Tid: 8. okt. 2013 - 9. okt. 2013

08-09.10.2013 arrangerte Det juridiske fakultet ved UiT en workshop på senteret.

Workshop-en inngikk i prosjektet A-LEX Regulating Arctic Shipping: Political, legal, technological and environmental Challenges, finansiert av the High North Research Centre for Climate and the Environment (Framsenteret), UD, NFR og Universitetet i Tromsø.

Program.

Tid: 21. sep. 2013 - 24. sep. 2013

Administrasjonen ved Institutt for fremmedspråk, UiB, arrangererte et internseminar på senteret.

Tid: 11. sep. 2013 - 12. sep. 2013

11-12. september 2013 arrangerte Universitetssenteret styrets årskonferanse, som ble koordinert av UiB. Temaet: "Den russiske sølvalder 1890-1920" omhandlet "fin-de-siècle"-tendenser i Russland generelt og i St. Petersburg spesielt, innen litteratur, språk, filosofi, teater, musikk, politikk, kunst og arkitektur.

Fra Norge var bare UiB representert, men forskere fra seks russiske institusjoner og to andre internasjonale institusjoner deltok som innledere.

 

 

Program.

Tid: 29. juli 2013 - 2. aug. 2013

29.07-02.08 arrangerte Centre for the Study of Mind in Nature, UiO for andre gang en 3-dagers workshop på senteret. Fagansvarlig: professor Carsten Hansen.

Ledende filosofer og forskere innen psykolingvistikk deltok fra:

Rutgers University, USA CUNY Graduate Center, USA University of East Anglia, UK University of Maryland, USA

og CSMN - UiO - i alt 6 personer.

Det var også et mål å få til et samarbeid med professor Danil Razeev ved Institutt for filosofi, Statsuniversitetet i St Petersburg.

 

Tid: 22. apr. 2013 - 24. apr. 2013

22-24. april 2013 arrangerte Universitetssenteret den internasjonale konferansen "Ordet i rom og tid", koordinert av Universitetet i Tromsø.  “Ordet i rom og tid» (slovo v prostranstve i vremini) dreide seg om forskning på russiske språkhistoriske temaer.

Det var deltakelse fra UiB, UiO og UiT i Norge, seks russiske institusjoner og fire øvrige internasjonale institusjoner, blant disse Harvard og Uppsala.

 

 

Program. Fotografier.

Tid: 12. sep. 2012

Årsseminar om universitetenes rolle i en politikk for innovasjon, med fokus på hvordan norske og russiske universitet håndterer innovasjonsarbeidet. Omtrent 40 deltakere.

Program.

Tid: 3. sep. 2012 - 4. sep. 2012

Ansvarlig: Elana Wilsom Rowe, NUPI.