Arrangementer - Side 3

Tid: 4. juni 2012 - 7. juni 2012

Konferanse: “Perception, Representation and Objectivity: Themes from Tyler Burge”, organisert av Centre for Mind in Nature, SFF ved Universitetet i Oslo. Ca 20 deltakere.

Program.

Tid: 28. mars 2012 - 31. mars 2012

28.3.-31.3.2012 holdes konferansen "Time is Space: Unconscious Models and Conscious Acts". Ansvarlige er Laura Janda og Tore Nesset, begge fra Universitetet i Tromsø.

Program.

Projektets hjemmeside.

Tid: 24. mars 2012 - 26. mars 2012

Organiseres av Fritt Ord. Konferansens hjemmeside.

Tid: 24. nov. 2011 - 25. nov. 2011

Konferansen "Northwest Russian and Belarusian vernaculars in the context of Dialectology, Areal Linguistics and Typology" arrangeres 24.11-25.11.

Program.

Tid: 19. okt. 2011 - 22. okt. 2011

Konferansen "Virtual Russia: Digital Space and Post-Soviet Political Culture" arrangeres i St. Petersburg 19.10-22.10.

Ansvarlig for konferansen er professor Ingunn Lunde, Universitetet i Bergen.

Les program (.pdf)

Tid: 3. okt. 2011 - 7. okt. 2011

"Forskarskolan i estetiska vetenskaper" holdt et seminar i St. Petersburg 3.-7. oktober, med 22 deltakere fra Sverige.

Forskerskolen i estetiske vitenskaper er knyttet til flere forskjellige institutter ved Stockholms Universitet.

Ansvarlig for forskerskoleseminaret i St. Petersburg er Per Arne Bodin, professor i "slaviska språk med litterär inriktning" ved Stockholms universitet. Han er også medlem i forskerskolens styringsgruppe.

"Takket være dere på det norske universitetssenteret fikk vi i stand et virkelig møte mellom unge (og noen mindre unge) forskere fra Det Europeiske universitet og fra Stockholms Universitet", uttaler Per-Arne Bodin, "det er denne typen dialog, som dere muliggjorde, som gjør at det er veldig verdifullt å arbeide i akademia".

Tid: 26. sep. 2011 - 28. sep. 2011

Konsulatvesen og diplomati i de norsk-russiske relasjoner 1814-2014

Tid: 7. apr. 2011 - 8. apr. 2011

Konferansen "Oversatt litteratur i det moskovittiske rus' - kildegranskning og tekststudier" arrangeres den 7. og 8. april. Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Det norske universitetssenter i St Petersburg og Det russiske nasjonalbiblioteket, med bred russisk og internasjonal deltakelse.

Tid: 6. okt. 2010

 

Den 6.10. ble det arrangert et minisymposium om russiske assosiasjonsordbøker i sammenlikning med det svenske SALDO-prosjektet.

Tid: 26. sep. 2010 - 29. sep. 2010

Orthodoxy in Russian Culture and Society

Tid: 27. mai 2010 - 30. mai 2010

Konferansen "The Russian Verb: Formal and contrastive approaches to aspect, tense and mood in Russian, ble holdt på senteret fra 27.05-29.05. Konferansen var i regi av RUN-prosjektet (Atle Grønn) ved UiO.

The conference gathers leading representatives of mainstream linguistic approaches to the syntax-semantics interface and the pragmatics of TAM-categories. The focus is on modern Russian alone - or Russian in a contrastive/typological perspective.

Konferansens hjemmeside

Tid: 25. mai 2010

I samarbeid med Det norske generalkonsulatet i St. Petersburg arrangerer senteret et litteraturseminar om Bjørnstjerne Bjørnsons forfatterskap. På seminaret blir det holdt innlegg av barnebokforfatter Henrik Hovland.

I alt 12 deltakere.

Tid: 26. mai 2009 - 29. mai 2009

Aesthetic Expression as Historical Narrative – the Interwar Period in the Soviet Union