Forskning

Forskernettverk

Fra 2016 har senteret utlyst midler til etablering av norsk-russiske forskernettverk. Flere slike er nå i gang med sitt arbeid. Igangværende nettverk fortsetter sine aktiviteter fram til 31.12.2018.

Til oversikt over norsk-russiske forskernettverk (lenke til senterets engelske nettsted)